Beton architektoniczny 3D PB 16

PB 16 – COCO 2 – 600 x 600 x 40 mm

Na wzór PB 16 składają się symetrycznie usytuowane kostki, których górne powierzchnie mają różny kąt pochylenia.
Geometryczny wzór definiuje projektowaną przestrzeń nadając jej zdecydowany charakter.
Model występuje również w pomniejszonej wersji (PB 15)