Beton architektoniczny 3D PB 03

PB 03 – FALA – 1000 x 500 x 35 mm

Panele ścienne skonstruowane z wstęg zebranych w jednej formie. Przebiegające horyzontalnie pasma uwydatniają plastyczną postać kolekcji.
Szczeliny widoczne między wstęgami sprawią wrażenie ciągłego ruchu. Dynamiczna koncepcja kreuje wyjątkowy efekt wizualny.
Funkcjonalny design zapewnia nieograniczone możliwości zastosowania. Doskonale sprawdzi się różnych typach wnętrz