PB 30 - STANDARD - 1200 x 600 x 20 mm

Model o klasycznej formie. Tradycyjną płaszczyznę panelu wyróżniają kuliste wgłębienia umieszczone w narożnikach płyty, które imitują elementy  systemu montażowego. 
Uniwersalny charakter modelu STANDARD daje możliwość zastosowania we wnętrzach o różnych konwencjach stylistycznych.

VHCT
VHCTVHCT
VHCTVHCT