PB 16 - COCO 2 - 600 x 600 x 40 mm

Na wzór PB 16 składają się symetrycznie usytuowane kostki, których górne powierzchnie mają różny kąt pochylenia.
Geometryczny wzór definiuje projektowaną przestrzeń nadając jej zdecydowany charakter.
Model występuje również w pomniejszonej wersji (PB 15)

VHCT
VHCTVHCTVHCT
VHCTVHCTVHCTVHCT