PB 06 - ORIGAMI - 600 x 600 x 38 mm

Ppanel tworzą foremne fragmenty różnej wielkości. Nieregularna kompozycja elementów imituje sztukę origami.
Trójwymiarowa struktura płyt pozwala na kreowanie oryginalnych kompozycji i niepowtarzalnych konstrukcji przestrzennych.  
Model PB06 swoim wzornictwem odwołuje się do modernistycznych rozwiązań aranżacyjnych

VHCT
VHCTVHCT
VHCTVHCTVHCTVHCTVHCT