Dotacja na kapitał obrotowy

Udział w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój” zapewnił spółce Consa dotację na kapitał obrotowy. Opis projektu: Spółka otrzymała wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu:  niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 72 595,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 72 595,20 PLN